- Trivsel, kunnskap og mangfold

 

  

Stein Vegard Olaoussen

Spesialområde: Lyd/radio, Historie.

Utdannelse: Samfunnsfag universitetet i Bergen

Historie og musikk NTNU Trondhjem

Mediefag UIA

Yrkesbakgrunn: NRK p2, Trøndelag Teater

Annet:   Driver med sang og musikk