- Trivsel, kunnskap og mangfold

  

 

Jone Nikolai Nyborg

Spesialområde: Lyd, journalistikk og   informasjonskunnskap.

Utdannelse: Lærerskole. Mediekunnskap. Interkulturell   læring og litt musikk.

Yrkesbakgrunn: Journalist i avis og radio. Redaktør   for digital kompetanse i Nasjonal digital læringsarena (NDLA).   Pattesalvemodell.

Annet: Godt humør. Politisk engasjert. Elsker   Brann. Og kona.