- Trivsel, kunnskap og mangfold

 

 

Egil Steinsland 

Spesialområde: Journalistikk, video og Medier i samfunnet

Utdannelse: Utdannet journalist

Yrkesbakgrunn: Jobbet som journalist og driver med TV-produksjon, blant annet i fob. med Starts hjemmekamper

Annet: Liverpool-supporter og skientusiast.