- Trivsel, kunnskap og mangfold

 

  

Dagny Rosenberg

Spesialområde: Masteroppgave i hvordan ungdom   sørger på Facebook. Interesse for kvalitative studier, unge menneskers mediebruk   og -påvirkning.

Utdannelse:Master i Medievitenskap ved   Universitetet i Oslo. Medieviter med hovedvekt på  barn, ungdom,   digitale medier og filmvitenskap.  

Annet: Frivilligarbeid, reise og   film.