- Trivsel, kunnskap og mangfold

På studieforberedende utdanningsprogram med medier og kommunikasjon (STMK) får du jobbe med tekst, foto, film, lyd, nye medier og grafisk design.

Mk 01

 

 

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
Etter å ha fullført et treårig studieløp i skolen, får du i tillegg til studiekompetanse, også verdifulle kunnskaper om moderne medier. Sosiale medier har vokst fram i rasende fart de siste årene, og er blitt viktige verktøy ikke bare for vårt privatliv, men også for næringsvirksomhet, politikk og kultur.  Dessuten er du din egen redaktør på sosiale medier, og bør kjenne til publiseringsregler og fallgruber i din egen mediehverdag

 

Felles programfag:

 Alle årstrinn har ti uketimer i felles mediefag. Her vil du lære om medienes plass i samfunnet, formidlingsteknikker, uttrykkshistorie og journalistikk blant annet. Du vil også lære om sosiale mediers plass i vårt moderne samfunn, om ulike sjangere du kan formidle et budskap i, om reklame, medienes påvirkning for å nevne noe. Du vil også få innføring i grunnprinsipper for illustrasjonsteknikk. Du lærer om og praktiserer layout og relevante digitale verktøy.

Det nye programmet gir deg innføring i digitale verktøy og knytter dem sammen med allmenndannende fag.

I tillegg til felles programfag vil du kunne velge mellom fem valgfrie programfag. Disse er tekst, bilde (foto og film), kreativ lyddesign, grafisk design og nye medier. Første året er det bare felles programfag, andre året er det fem timer til valgfritt programfag og tredje året er det ti timer.

 

Timefordelingen

Tabellen under viser hvor mange timer du har I hvert fag I løpet av hvert fag på STMK. Til sammen har året en varighet på 981 skoletimer.

 

Timefordeling per skoleår

Vg1

Vg2

Vg3

Norsk

113

112

168

Matematikk

140

84

 

Naturfag

140

 

 

Engelsk

140

 

 

Fremmedspråk

113

112

 

Religion og etikk

 

 

84

Samfunnsfag

 

84

 

Geografi

 

56

 

Historie

 

56

113

Kroppsøving

56

56

56

Felles programfag

280

280

280

Valgfrie programfag

0

140

280

 

STMK-studieforberedende med medier og kommunikasjon er en smart vei til arbeidsliv og studier. Det beste fra studiespesialiserende kombineres med det beste fra den populære yrkesfaglige MK. Hvis du tar høyere utdanning kan du blant annet bli journalist, webdesigner, lydtekniker, filmprodusent, kommunikasjonsrådgiver, eller andre yrker innenfor ledelse og administrasjon, markedsføring og undervisning.

 

    

 

 

 

 

Helemk

Jone      Nicolai    Stein V.     Anja     Thomas       Egil         Tom     Dagny     Øyvind

                                  (Klikk på navnene over for å få vite mer om den enkelte lærer)

 

 

 

 

Logo Stor 02

 (Klikk på logoen over for å se hva media Vennesla satser på i år)

 

Du kan bli:

Aktuelle arbeidssteder er innen:

 • trykksakproduksjon, webdesign eller multimedieproduksjon
 • TV-grafikk eller formgiving for digital kommunikasjon
 • reklamebransjen eller forlagsvirsomhet
 • pressen eller fotobransjen

Du bør være:

 • kreativ og ha godt fargesyn
 • flink til å uttrykke deg, skriftlig og muntlig
 • interessert i IKT og digital teknologi

Mer om medier og kommunikasjon

* Velger du studieforberedende Vg3 medier og kommunikasjon, kan du oppnå generell studiekompetanse og studere videre ved høyskoler og universiteter.

Siste fra Medier og kommunikasjon

 • DSF3960
  av guha8, 27.02.18

  Tonje og Nora fra 3MKA med reklamefilm for Parat

  Fagforbundet Parat i YS har vært på besøk på skolen i dag for å overrekke premier til reklamefilmer...

  Les mer
Arkiv