- Trivsel, kunnskap og mangfold
Elektrofag

Det undervises 12 uketimer i fellesfagene, og tilsammen 23 uketimer i programfagene.

Fellesfag:

 • Engelsk
 • Kroppsøvning
 • Matematikk
 • Naturfag
 • Norsk

Programfag:

 • Data- og elektronikksystemer
 • Energisystemer
 • Automatiseringssystemer
 • Program til fordypning

Fagene omfatter både teori og praktiske øvelser, og i program til fordypning er det mulig å velge fag innen et lærlingløp (VG3) eller et fag fra VG3 studiespesialisering.

Læreplan for Elektrofag

Etter VG1 kan elever søke videre VG2:

 • Automatisering
 • Data og elektronikk
 • Elenergi
 • Flyfag
 • Kulde- og varmepumpeteknikk