- Trivsel, kunnskap og mangfold

Skolen har for skoleåret 2019/20 tre ulike pedagogiske hovedsatsingsområder. Et satsingsområde er et felt vi ønsker å bruke tid og ressurser på, og som vi vurderer som spesielt viktig for elevenes læring. (Trykk på de blå lenkene for å lese mer om hvert enkelt satsingsområde)

TEKNOLOGI OG FORSKNING

 Skolen vil fra høsten 2019 av satse på bruk av teknologi og forskning i undervisningen. Skolens mål er å ha de mest attraktive lærlingene og de best studieforberedte elevene, og denne satsingen håper vi skal bidra til å nå disse målene.

Skolen starter opp eget teknologifag innenfor realfag og YFF på TIP/elektro. I tillegg ønsker skolen å investere i teknologisk utstyr som kan bidra til å øke elevenes arbeidsglede, motivasjon, og til slutt læringsutbytte.

De er nedsatt ei arbeidsgruppe som skal kartlegge mulighetene i det enkelte faget/utdanningsprogram, og målet er å ha klart undervisningsopplegg fra høsten 2019.

 

MOBBING

Skolen vil arbeid strukturert i forhold til elevenes psykiske helse. Vi vet at det faglige og det sosiale henger tett sammen, og at elevene bruker mye energi de første ukene på å finne sin sosiale plass. Ved å starte et strukturert arbeid med å skape et inkluderende nettverk allerede første skoledag, er det lettere å unngå at enkeltelever som kjenner hverandre fra før danner ekskluderende klikker.

  • VIP-makkerskap

Virkemiddelet her er VIP-Makkerskap. Her plukker skolen ut "makkere" som skal arbeide sammen, og samtidig utvikle faglige og personlige relasjoner. Hver enkelt elev vil derfor oppleve at de er inkludert fra første stund, og dette håper vi medfører at færre elever føler at de faller utenfor. Samtidig tror vi at dete vil medføre et bedre miljø med mindre mobbing, økt trivsel, og til slutt lavere fravær.

Bredde22

 

av Hårtveit, Gustav, publisert 20. juni 2013 | Skriv ut siden