- Trivsel, kunnskap og mangfold

Yrkesretting og relevans er et felles satsingsområde for hele skolen. Hensikten med målet er å yrkesrette undervisningen, og da spesielt fellesfagene som norsk og engelsk.

For å yrkesrette fellesfagene krever dette at lærerne snakker sammen og samarbeider på tvers av fagområdene. Yrkesfags- og fellesfagslærerne holder jevnlig møter der man sammenligner lærelaner og utarbeider tverrfaglige yrkesrettede undervisningsopplegg. Elevene på service og samferdsel kan feks. i engelskfaget lære å sette opp en faktura på engelsk. Tanken er at dette vil øke motivasjonen og interessen hos den enkelte elev, og dermed føre til økt læring.

Dette målet vil vi arbeide med over flere år, og fokuset på det skal bidra til at denne måten å tenke på etter hvert blir vanlig praksis på skolen.

 Foto: Sara Uleberg - Media Vennesla

 

Under kan du se en video som forteller mer om satsingsområdet:

 

Produsert av Jone Nyborg og Egil Steinsland.

av Hårtveit, Gustav, publisert 20. juni 2013 | Skriv ut siden