- Trivsel, kunnskap og mangfold

Fullført og bestått er et nasjonalt satsingsområde, som skolen nå bruker betydelige ressurser på.

Målet her er å øke andelen elever som kommer ut med fagbrev eller studiekompetanse. Seksjonene skal derfor lage en plan for ulike tiltak for elever som står i fare for å stryke.

Disse skal følges tett opp, og det skal etableres kontakt med hjem og rådgiver. Skolen hahr mange verktøy å arbeide med her av direkte og indirekte karakter. Yrkesretting av felesfagene er et slikt tiltak. Leksehjelp er et annet. (mer kommer)

 

Under kan du se en video som forteller mer om satsingsområdet:

 

Produsert av Jone Nyborg og Egil Steinsland.

av Hårtveit, Gustav, publisert 20. juni 2013 | Skriv ut siden