- Trivsel, kunnskap og mangfold
Foto: Besøk på Xstrata

 

Målsettingen for Lektor2-ordningen er å stimulere elevenes interesse for realfag, bidra til økt rekruttering i realfagene og skape gode og nyttige relasjoner mellom skole og arbeidsliv.

Ordningen tar utgangspunkt i at faglærer involverer ekstern fagperson/gjestelærer fra arbeidslivet, for å gjøre undervisningen mer praksisorientert. Den kan foregå på skolen, en kombinasjon av skolen og bedriften eller bare på bedriften. Normalt er omfanget av et undervisningsopplegg 3 – 8 timer.

Vår skole er med i prosjektet på 3. året, og skolen får dette skoleåret tildelt kr. 10 000 fra Naturfagsenteret til å dekke transportutgifter for elever og lærere.