- Trivsel, kunnskap og mangfold


– et gratis, nettbasert kurs om norske dialekter produsert av elever og lærere ved Vennesla videregående skole


Innhold:

•   10 målmerker presentert ved hjelp av interaktive kart, lydeksempler og interaktive oppgaver.

•   30 lytteprøver fra ulike deler av landet. ”Dialektnøkkelen” hjelper elevene til å stedfeste lytteprøven.

•   Innføring i språkhistorie og sammenhengen mellom språk og identitet. •   Ordliste over viktige begrep som brukes i    dialektkunnskap, kombinert med lydeksempler, kart og video.

•   Test deg selv-oppgaver •   Animasjoner. •   Videoforelesninger, fordypningsartikler og ressurssider for videre studier. •   ”Nærstudier” av lokale talemålsvariasjoner basert på elev/studentoppgaver.

 

Målgruppe:            

Kurset DialektXperten er primært utformet for elever i videregående skole og dekker kompetansemålet i norsk vg3: - gjøre rede for forholdet mellom muntlig og skriftlig språk og for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter

Kurset finnes i bokmål- og nynorskversjon. Ungdomsskoleelever kan også ha glede av ressursen. Kurset er så omfattende at det kan brukes av høgskolestudenter i norsk.

 

Gå til dialektxperten her

av Hårtveit, Gustav, publisert 20. juni 2013 | Skriv ut siden