- Trivsel, kunnskap og mangfold
 MG 4370

Høsten 2019 er det valgår. Dette vil bli markert på skolen med paneldebatt ved skolen, og påfølgende skolevalg.

PROGRAM

Paneldebatt i Venneslahallen fra kl. 09.00 – 11.00

  • Elevene møter til første time etter vanlig plan. Faglærer tar fravær og følger klassen til Venneslahallen. Sørg for at alle er på plass kl. 09.00, for da starter debatten. Faglærerne blir i hallen med elevene den tiden de har undervisning, noe som også gjelder lærere som skal ha elevene fra kl. 10.05.

Valgtorg i Venneslahallen fra kl. 11.00 – 11.45

  • De politiske partiene får anledning til å informere om egen politikk i vestibyle/gang i hallen. Det legges ikke opp til undervisning i 4. time, så det oppfordres til å gi faglig relevante oppgaver som elevene kan jobbe med i fob med besøk av stands på valgtorget. Her er det opp til hvert enkelt parti hvor mye de gjør ut av dette, men vi regner med at de tår en stund før de går videre til musikkgymnaset.

Skolevalg i tidsrommet 12.15 – 15.35 (ordinær undervisning utenom selve avstemningen)

 

  • Klassene møter presis i valglokalet. Aktuell faglærer har ansvar for presist oppmøte.

  • Elevene blir krysset av i manntall og får utlevert brukernavn og passord.

  • Eleven går til tilvist PC, logger seg inn og stemmer. 

  • Eleven går umiddelbart tilbake til klasserom etter avstemming.

 

Stemmelokale: Studielabben

Stemmelokale: A116

12.00: (Valgfunksjonærer stemmer først)

12.10: 3STA + 3STB (resten av elevene)

12.30: 3STC

12.45: 3MEA

13.00: 2MEA

13.20: 2STA

13.35: 2STB

13.50: 1STA

14.05: 1STB

 

 

12.10: 2SSC+2SSD

12.25: 1HOD

12.35: 1SSA+2SSA

12.45: 2HOA + 2HOB

13.00: 1TPA+1TPB

13.15: 2TPA

13.25: 1ELA

13.35: 1HOA

13.45: 1HOB

13.55: TRL (alle klasser)

14.10: 3HOA

14:20: 1HOC

 

 

Enkelte klasser blir plukket ut til rydding. Disse får beskjed av faglærere.

 

   

Her kan du lese mer om aktuelle partier:

 

Arbeiderpartiet            Høyre               Kystpartiet          Fremskrittspartiet

 

Venstre                 Senterpartiet           Kristelig folkeparti         Rødt

 

Demokratene                   NKP              SV          De grønne      Pensjonistpartiet       

 

 Piratpartiet              De Kristne

 

 

 

 

 

 

 

 

av Hårtveit, Gustav, publisert 22. august 2013 | Skriv ut siden