- Trivsel, kunnskap og mangfold

Health Care Mobility in the EU, Work Experience and Great Opportunities.

 

Elever som deltar i prosjektet, får tilbud om 3 ukers praksisutplassering i Praha/Tsjekkia. Utreisen er i marsmåned. Inntil 4 elever, kan etter søknad få innvilget stipendet. Praksisoppholdet er integrert i utdanningen, som en del av faget Prosjekt til fordypning. Oppnådd kompetanse og utbytte av praksisoppholdet dokumenteres med Europass.

Elevene får et stipend på 1504 euro, til å dekke reise, forsikring, transport, kost og losji.

Vår samarbeidsskole, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Secondary Nursing School i Praha, har ansvar for opplæring, veiledning og evaluering av elevene. Opplæringen vil i hovedsak foregå i praksis, ved føde- og barselklinikken U Apolinare. En dag i uken deltar elevene i skolens undervisning, i ordinær klasse. Vurdering inngår i programfaget: Prosjekt til fordypning vg2.

Målet med prosjektet er å gi deltagerne muligheter til å tilegne seg ny kunnskap og erfaring. Fagområdet spedbarn og barselpleie tilbys her som en del av faget Prosjekt til fordypning, det er ellers ikke en ordinær del av undervisningen. Kunnskap og erfaring innen dette fagområdet, kan også føre til at, elevene blir bevisste karrieremuligheter som helsearbeidere, og videreutdanner seg tilPraha2 spedbarn og barselpleiere eller jordmor. Elevene får internasjonal arbeidserfaring, kulturelle opplevelser og forståelse, noe som vil føre til personlig vekst og utvikling.

Under oppholdet bor elevene i leilighet sentralt i Praha, daglige gjøremål som matlaging og klesvask håndterer elevene på egen hånd. Vår faste tilrettelegger og tolk, Jitka Kopecka hjelper elevene underoppholdet. Hun har også sammen med prosjekt teamet/skolen ansvar for å legge til rette for aktiviteter, som bidrar til økt kulturell forståelse og innsikt.

Utdrag og bilder fra elev bloggen:  www.prahapraksis.blogg.no

 

 

 

 

 

av Hårtveit, Gustav, publisert 20. juni 2013 | Skriv ut siden