- Trivsel, kunnskap og mangfold

Vennesla vgs. satser hardt på fagdager. På studiespesialisering og studieforberedende vil elevene ha fordypning i ett fag hver onsdag. Her vil det være muligheter for å gå virkelig i dybden på enkeltfag, og det gir også muligheter for variasjon i opplæringen, med bedriftsbesøk, undersøkelser og andre mer praktiske undervisningssituasjoner.

Oversikt over fagdager ved Vennesla videregående skole, høsten 2018

 

Uke

Dato

Time

1STB, 1STA, 1MEA

2STA, 2STB, 2MEA

3STA, 3STB, 3STC

 

34

22.08

1

1MEA (hele dagen): Fotosafari på Randøya (Thomas og Anja?)

1STA: Norsk – Nina (A106)

1STB: Norsk – Anette (A115)

2MEA (1-4 time): Medieuttrykket – S,J,E (A114, A221)

2STA/B: 2FY1 – Kristine (A202 FYS)

2STA/B: 2EN – Anette (A119)

3STA/B: 3BI2 – (selvstudium)

3STA/B: 3IDR2 – Terje (vandretur)

3STA/B: 3ØK - Bente

3STA/B: 3ENG – Brandon (1-4)

3MEA

1-2 time: Mediesamf. – Egil og Stein V. (A225)

3-4 time: Historie – Stein V. (A225)

5-6 time: VPF

3STC

1-2 time: 2SO1 – Eirin. (A225)

3-4 time: Historie – Carl. (A225)

5-6 time: Norsk – Andre. (A225)

 

2

 

3

1STA: Naturfag – Tove (A106)

1STB: Naturfag – Mardon (A115)

2STA/B: 2KJ1 – Hans G (A208 KJE)

2STA/B: 2SO – Inger (A119)

 

4

 

5

1STA: Klassens time – Tove og Brandon (A106)

1STB: Klassens time – Inger & Mardon (A115)

2STA/B: 2MF1 – Bente (A121)

2STA/B: 2IDR – Affe (A119)

2MEA: Grafisk design – Thomas (vikar?) (A221)

2MEA: Bilde – Egil & Tom (A114)

 

6

 

35

29.08

1

1STA: Naturfag – Tove (A212 BIO)

1STB: Naturfag – Mardon (A208 KJE)

1MEA: Engelsk – Randi (A214)

2STA/B: 2MF1 – Bente (A117)

2STA/B: 2IDR – Affe (vandretur)

2MEA: Grafisk design – Thomas (A221)

2MEA: Bilde – Egil & Tom (A114)

3STA/B: 3KJ2 – Turid (A208 KJE)

3STA/B: 3MF2 – Gustav (A220)

3STA/B: 3FR1+2 – Vigdis (A121)

3STA/B: 3TY1+2 - Sissel

3MEA: VPF

3STC: Norsk – Anette (A225)

 

 

2

 

3

 

4

 

5

1STA: Klassens time (A106)

1STB: Klassens time (A115)

1MEA: Eng – Randi (A214)

 

6

 

36

05.09

1

1STA: Kartleggingsprøver? (A106)

1STB: Kartleggingsprøve? (A115)

1MEA: Kartleggingsprøver? (A214)

Kontaktlærere tar ansvar for at de blir avviklet.

2STA/B: 2ØK1 – Klodjan (A119)

2STA/B: 2BI1 – Helene (ekskursjon)

2MEA: Samf – ???(A114)

3STA/B: 3BI2 – Tove

3STA/B: 3IDR2 – Terje (vandretur)

3STA/B: 3ØK - Bente

3STA/B: 3ENG – Brandon

3MEA:  Mediesamf. – Egil og Stein V. (A225)

3STC: Historie - Carl

 

2

 

3

3-6 time

Idrettsdag

3-6 time

Idrettsdag

 

2BI1: Biologiekskursjon (tirsdag til onsdag)

3-6 time

Idrettsdag

 

3BI2: Biologiekskursjon (tirsdag til onsdag)

 

4

 

5

 

6

 

37

12.09

1-6

1STA: Engelsk – Brandon (A106)

1STB: Engelsk – Anette N. (A115)

1MEA: Naturfag – Mardon (A208 KJE)

 

2STA/B: Norsk – Torolf (A121)

2STA/B: Norsk – Sissel (A119)

2MEA: Norsk – Nina (A114)

 

 

3STA/B: 3FY2 - Steffen

3STA/B: 3SK - Eirin

3MEA: Historie Stein V

3STC:–Historie – Carl (A220)

 

38

19.09

1-6

1STA/B: Matematikk 1P – Helene (A106)

1STA/B: Matematikk 1T – Steffen/Kristine (A115)

1STA/B: Matematikk 1T – Hans Gunnar (A117)

1MEA

1-4 t: Matematikk 1P – "Ny realist" (A214)

5-6 t: Engelsk – Randi (A24)

2STA/B: 2FY1 – Kristine (A202 FYS)

2STA/B: 2EN – Anette (A119)

2MEA: Medieuttrykket – S,J,E (A114, A221)

 

3STA: Norsk – Mariann. (A202 FYS)

3STB: Norsk – Terje (A220)

3MEA: Norsk - Merethe

3STC:  Matematikk 2 P-Y - Berit

 

Uke

Dato

Time

1STB, 1STA, 1MEA

2STA, 2STB, 2MEA

3STA, 3STB, 3STC

39

26.09

1-6

1STA: Norsk – Nina (A106)

1STB: Norsk – Anette(A115)

1MEA: Norsk – Mariann (A214)

 

2STA/B: 2KJ1 – Hans G (A208 KJE)

2STA/B: 2SO – Inger (A119)

2MEA: Mediesamfunnet – Signe & Anja (A114, A221)         

3STA/B: 3MR2 – Kristine (A119)

3STA/B: 3MS2 – Thomas (A121)

3MEA:  Mediesamf. – Egil og Stein V. (A225)

3STC: 2SO - Eirin (A225)

40

03.10

 

HØSTFERIE

41

10.10

1

1STA: Fagdag – Kildedag (St.labben)

1STB: Fagdag – Kidedag

1MEA: Medieuttrykk – Thomas & Anja (A214,A223)

 

2STA/B: 2MS1 – Turid (A121)

2STA/B: 2MR1 – Steffen (A119)

2MEA: Medieuttrykket – Signe og Egil (A114, A221)

 

 

3STA/B: 3BI2 – Tove (A212 BIO)

3STA/B: 3IDR2 – Terje

3STA/B: 3ØK - Bente

3STA/B: 3ENG - Brandon

3MEA: Mediespes – Tom +

3MEA: Lyd – Jone

3STC: Norsk - Andre

2

3

4

5

6

42

17.10

1

1STA: Fagdag – Forskningdag (St.labben)

1STB: Fagdag – Forskningsdag

1MEA: Mediesamfunn – Thomas & Signe (A214,A223)

 

2STA/B: 2ØK1 – Klodjan (A119)

2STA/B: 2BI1 – Helene

2MEA: Matem 2P - Kristine

3STA/B: Italia

3STA/B: Historie (Telles 6 t. av fagdagtid)

3MEA : Medieuttrykk – Egil og Jone

3STC: Studietid

 

 

2

3

4

5

6

43

24.10

1-6

1STA: Engelsk – Brandon (A106)

1STB: Engelsk – Anette N. (A115)

1MEA: Naturfag – Mardon (A208 KJE)

 

2STA/B: 2MF – Bente (A117)

2STA/B: 2IDR – Affe

2MEA: Grafisk design – Thomas (A221)

2MEA: Bilde – Egil & Tom (A114)

3STA/B: 3KJ2 – Turid (A208 KJE)

3STA/B: 3MF2 – Gustav (A220)

3STA/B: 3FR1+2 – Vigdis (A121)

3STA/B: 3TY1+2 - Sissel

3MEA: VPF

3STC: Historie – Carl (A220)

 

44

31.10

1-6

1STA: Naturfag – Tove (A212 BIO)

1STB: Naturfag – Mardon (A208 KJE)

1MEA: Engelsk – Randi (A214)

2STA/B: 2FY1 – Kristine (A202 FYS)

2STA/B: 2EN – Anette (A119)

2MEA: Medieuttrykket – S,J,E (A114, A221)

 

3STA: Historie – Hallvor

3STB: Historie - Carl

3MEA: Historie Stein V

3STC: Norsk - Anette

 

Fagdager våren 2019

 

 

 

av Hårtveit, Gustav, publisert 15. september 2016 | Skriv ut siden