- Trivsel, kunnskap og mangfold

Vennesla vgs. satser hardt på fagdager. På studiespesialisering og studieforberedende vil elevene ha fordypning i ett fag hver onsdag. Her vil det være muligheter for å gå virkelig i dybden på enkeltfag, og det gir også muligheter for variasjon i opplæringen, med bedriftsbesøk, undersøkelser og andre mer praktiske undervisningssituasjoner.

Oversikt over fagdager ved Vennesla videregående skole, våren 2019


Uke

Dato

Time

1STB, 1STA, 1MEA

2STA, 2STB, 2MEA

3STA, 3STB, 3STC, 3MEA

1

02.01

1

Juleferie

2

09.01

1

1-4 time:

1MEA: Matematikk 1P – Anders (A214)

1STA/B: Matematikk 1P – Helene (A114)

1STA/B: Matematikk 1T – Hans Gunnar (A116)

5-6 time:

1MEA: Engelsk – Randi (A214)

1STA/B (studietid)

 

2MEA: Grafisk design – Thomas (A220)

2STA/B: 2MF – Bente (A117)

2STA/B: 2IDR – Affe

2MEA: Bilde – Egil & Tom (A223)

3MEA: VPF

3STA/B: 3KJ2 – Turid (A208 KJE)

3STA/B: 3MF2 – Gustav (A119)

3STA/B: 3FR1+2 – Vigdis (A121)

3STA/B: 3TY1+2 – Sissel(A218)

3STC:  Norsk – Andre( A106)

 

2

3

4

5

6

3

16.01

1

1MEA: Engelsk – Randi (A214)

1-4 time:

1STA/B: Geografi Inger (St.lab)

5-6 time:

Klassens time (St. lab)

 

2MEA: Medieuttrykket – S,J,E (A114, A221)

2STA/B: 2FY1 – Kristine (A202 FYS)

2STA/B: 2EN – Anette (A225)

 

3MEA: Historie Stein V (A220)

3STA: Historie – Hallvor (A117)

3STB: Historie – Carl (A106)

3STC: 2FY1 – Kristine (A202 FYS)

3STC: 2EN – Anette (A225)

2

3

4

5

6

4

23.01

1

1MEA: Norsk – Mariann (A214)

1STA: Norsk – Nina (A114)

1STB: Norsk – Anette(A116)

 

2MEA: Matematikk 2MP – Kristine (A220)

2STA/B: 2MS1 – Turid (A121)

2STA/B: 2MR1 – Steffen (A225)

 

3MEA: Mediespes – Tom (A221)

3MEA: Lyd – Jone (A218)

3STA/B: 3BI2 – Tove (A212 BIO)

3STA/B: 3IDR2 – Terje

3STA/B: 3ØK – Bente (AA117)

3STA/B: 3ENG – Brandon (A119)

3STC: 2P-Y – Berit (A106)

2

3

4

5

6


Uke

Dato

Time

1STB, 1STA, 1MEA

2STA, 2STB, 2MEA

3STA, 3STB, 3STC

5

30.01

1

1MEA: Naturfag – Mardon (A208 KJE)

1STA/B: Disp til prosjekt/forsking/klassens time – St.lab.

 

 

 

 

 

 

 

2MEA: Mediesamfunnet – Signe & Anja (A114, A221)

2STA/B: 2ØK1 – Klodjan (A121)

2STA/B: 2BI1 – Helene (A225)

 

3MEA : Medieuttrykk – Egil og Jone (A218,A119)

3STA/B: 3FY2 – Steffen (A202 FYS)

3STA/B: 3SK – Eirin (A117)

3STC: Norsk – Anette (A106)

 

2

3

4

5

6

6

06.02

1

1MEA: Mediesamfunn – Thomas & Signe (A214,A223)

1STA: Engelsk – Brandon (A212 Bio)

1STB: Engelsk – Anette N. (A202 Fys)

 

2MEA: Norsk – Nina (A220)

2STA: Norsk – Torolf (A121)

2STB: Norsk – Sissel (A225)

 

 

1-3 t (obs endret)

3STA, 3STB, 3STC, 3MEA:

Universitetsturneen:

4-6 t. (evnt. 4-8 t)

3MEA: Norsk – Merethe (A218)

3STA: Norsk – Mariann. (A117)

3STB: Norsk – Terje (A119)

3STC:  Historie – Carl (A106)

2

3

4

5

6

7

13.02

1

1MEA: Medieuttrykk – Thomas & S+E+A (A214,A223)

1STA: Naturfag – Tove (A212 BIO)

1STB: Naturfag – Mardon (A202 FY)

 

 

 

 

2MEA: Medieuttrykket – S,J,E (A220, A116)

2STA/B: 2KJ1 – Hans G (A208 KJE)

2STA/B: 2SO – Inger (A225)

                           

3MEA:  Mediesamf – Egil og Stein V. (A218, A223)

3STA/B: 3MR2 – Kristine (A117)

3STA/B: 3MS2 – Thomas (A119)

3STC: 2SO - Eirin (A106)

2

3

4

5

6

8

20.02

1

VINTERFERIE

 

 

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 


Uke

Dato

Time

1STB, 1STA, 1MEA

2STA, 2STB, 2MEA

3STA, 3STB, 3STC

9

27.02

1

1MEA: Engelsk – Randi (A214)

1STA: Samfunn/Geografi – Inger/Nina (St.lab + A114)

1STB: Samfunn/Geografi – Inger (St. lab + A116)

2MEA: Grafisk design – Thomas (A221)

2MEA: Bilde – Egil & Tom (A223)

2STA/B: 2MF – Bente (A117)

2STA/B: 2IDR – Affe

 

3MEA: VPF

3STA/B: 3KJ2 – Turid (A208 KJE)

3STA/B: 3MF2 – Gustav (A119)

3STA/B: 3FR1+2 – Vigdis (A121)

3STA/B: 3TY1+2 – Sissel (A218)

3STC:  Norsk – Andre (A106)

 

2

3

4

5

6

10

06.03

1

1MEA: Matematikk 1P – Anders (A214)

1STA/B: Matematikk 1P – Helene (A114)

1STA/B: Matematikk 1T – Hans Gunnar (A116)

 

2MEA: Medieuttrykket – S,J,E (A119, A221)

2STA/B: 2FY1 – Kristine (A202 FYS)

2STA/B: 2EN – Anette (A225)

 

3MEA: Historie Stein V (A220)

3STA: Historie – Hallvor (A117)

3STB: Historie – Carl (A106)

3STC: 2FY1 – Kristine (A202 FYS)

3STC:  2EN – Anette (A225)

2

3

4

5

6

11

13.03

1

1MEA: Norsk – Mariann (A214)

1STA: Norsk – Nina (A114)

1STB: Norsk – Anette(A116)

 

2MEA: Matematikk 2MP – Kristine (A220)

2STA/B: 2MS1 – Turid (A121)

2STA/B: 2MR1 – Steffen (A225)

 

 

3STABC+3MEA : Åpen dag (hele dagen)

Fagdag utgår

 

 

 

 

3MEA: Mediespes – Tom (A221)

3MEA: Lyd – Jone (A218)

3STA/B: 3BI2 – Tove (A212 BIO)

3STA/B: 3IDR2 – Terje

3STA/B: 3ØK – Bente (A117)

3STA/B: 3ENG – Brandon (A119)

3STC:  Historie – Carl (A106)

2

3

4

5

6

12

20.03

1

1MEA: Medieuttrykk – Thomas & S+E+A (A214,A223)

1STA: Naturfag – Tove (A212 BIO)

1STB: Naturfag – Mardon (A208 KJE)

 

2MEA: Norsk – Nina (A114)

2STA/B: Norsk – Torolf (A121)

2STA/B: Norsk – Sissel (A119)

 

3MEA : Medieuttrykk – Egil og Jone (A218, A221)

3STA/B: 3FY2 – Steffen (A202)

3STA/B: 3SK – Eirin (A117)

3STC: 2SO - Eirin (A106)

2

3

4

5

6

13

27.03

 

1MEA: Naturfag – Mardon (A202 FY)

1STA: Engelsk – Brandon (A114)

1STB: Engelsk – Anette N. (A116)

 

2MEA: Mediesamfunnet – Signe & Anja (A220, A221)

2STA/B: 2KJ1 – Hans G (A208 KJE)

2STA/B: 2SO – Inger (A225)

 

 

3MEA: Norsk – Merethe (A218)

3STA: Norsk – Mariann. (A117)

3STB: Norsk – Terje (A119)

3STC:  Norsk – Anette (A106)

 


Uke

Dato

Time

1STB, 1STA, 1MEA

2STA, 2STB, 2MEA

3STA, 3STB, 3STC

14

03.04

1

1MEA: Mediesamfunn – Thomas & Signe (A214,A223)

1STA/B: Forskningsdag UiA (el)

2MEA: Medieuttrykket – S,J,E (A220, A221)

2STA/B: 2ØK1 – Klodjan (A121)

2STA/B: 2BI1 – Helene (A225)

3MEA: Norsk – Merethe (A218)

3STA: Norsk – Mariann. (Sidemål HD) A117

3STB: Norsk – Terje (Sidemål HD) A225

3STC:  2P-Y – Berit (A106)

2

3

4

5

6

15

10.04

1

1MEA: HD-prøve periode (Se egen plan)

1STA/B: HD-prøve periode (Se egen plan)

 

2MEA: HD-prøve periode (Se egen plan)

2STA/B: HD-prøve periode (Se egen plan)

 

3MEA: HD-prøve periode (Se egen plan)

3STA/B: HD-prøve periode (Se egen plan)

3STC : Historie – Carl (A106)

16

17.04

1

PÅSKEFERIE

17

24.04

1

1MEA: Medieuttrykk – Thomas & S+E+A (A214,A223)

1STA: Naturfag – Tove (A212 BIO)

1STB: Naturfag – Mardon (A202 FY)

 

2MEA: Grafisk design – Thomas (A220)

2MEA: Bilde – Egil & Tom (A223)

2STA/B: 2MF – Bente (A117)

2STA/B: 2IDR – Affe

 

3MEA: VPF

3STA/B: 3KJ2 – Turid (A208 KJE)

3STA/B: 3MF2 – Gustav (A119)

3STA/B: 3FR1+2 – Vigdis (A121)

3STA/B: 3TY1+2 – Sissel (A218)

3STC:  Norsk – Andre/Anette (A106)

 

2

3

4

5

6

18

 

 

Fri – 1. mai

 

 


Uke

Dato

Time

1STB, 1STA, 1MEA

2STA, 2STB, 2MEA

3STA, 3STB, 3STC

19

08.05

1

1-4. time:

1MEA: Norsk – Mariann (A214)

1STA: Norsk – Nina (A114)

1STB: Norsk – Anette(A116)

5-6. time

Disp for elevsamtaler/fagsamtaler

 

 

2MEA: Medieuttrykket – S,J,E (A223, A221)

2STA/B: 2FY1 – Kristine (A202 FYS)

2STA/B: 2EN – Anette (A225)

 

3MEA: Historie Stein V (A220)

3STA: Historie – Hallvor (A117)

3STB: Historie – Carl (A106)

3STC: 2FY1 – Kristine (A202 FYS)

3STC: : 2EN – Anette (A225)

2

3

4

5

6

20

15.05

1

1-4. time:

1MEA: Engelsk – Randi (A214)

1STA: Engelsk – Brandon (A114)

1STB: Engelsk – Anette N. (A116)

5-6. time

Disp for elevsamtaler/fagsamtaler, evnt forlenget fagdag

(lærer velger selv)

 

2MEA: Mediesamfunnet – Signe & Anja (A220, A221)

2STA/B: 2KJ1 – Hans G (A208 KJE)

2STA/B: 2SO – Inger (A225)

 

3MEA:  Mediesamf. – Egil og Stein V. (A218, A223)

3STA/B: 3MR2 – Kristine (A117)

3STA/B: 3MS2 – Thomas (A119<)

3STC: 2SO - Eirin (A106)

2

3

4

5

6

21

22.05

1-6

1MEA

1STA: Fremføring tverrfaglig prosjekt geo/nat

1STB: Fremføring tverrfaglig prosjekt geo/nat

 

2MEA:

2STA/B:

2STA/B:

3MEA:  

3STA/B:

3STA/B:

3STC:

                 

 

 

 

Oversikt over fagdager ved Vennesla videregående skole, VÅREN 2019

 

 

 

 

 

 

av Hårtveit, Gustav, publisert 15. september 2016 | Skriv ut siden