- Trivsel, kunnskap og mangfold

Vennesla vgs. satser på en pedagogikk hvor man kan fokusere også på praktiske ferdigheter, og utfordrende oppgaver og prosjekter, også for faglig flinke elever. Deltakelse i ulike forskningskonkurranser er derfor et viktig tiltak for å oppnå dette.

Våren 2018 startet skolen opp med egen "forskningsuke" for elvene på studiespesialisering VG1 og VG2. Mye av hensikten med dette var å gjøre elevene mer studieforberedte når de skal starte på videre studier. I tillegg er det en god utnyttelse av tiden, ettersom deler av juni på mange skoler er lite effektivt. Les mer om forskningsuka her.

Skolen vil derfor legge til rette for deltakelse i ulike konkurranser:

  • Eilert Sundt
  • Kjemi-Olympiade
  • Holbergprisen i skolen
  • HIFO-konkurransen
  • Abel (matem)

Det er for kommende skoleår satt av totalt 90.000 kroner til tiltak for å delta i disse konkurransene. Dette er penger som bla. kan brukes til: 

  • Gi oppfølging i 4-5 fritimer til spesielt interesserte elever i forkant av feks Abel/Kjemi-OL (lærerressurser)
  • Leie inn forskere for å inspirere og følge opp under forskningskonkurranser (Holberg/Hifo)

 

I 2016 vant disse to jentene ved Vennesla vgs. 1. premie i Arbarks historiekonkurranse om beste forskningsrapport innen temaet arbeidsliv.

 Pris

 

Litt historikk:

Skolen har som eneste skole i Norge vunnet Holbergprisen i skolen to ganger, og har i tillegg vunnet prisen for beste lærerrapport to ganger. i HIFOs historiekonkurranse har skolen de siste to årene oppnådd to 2. plasser og to 3. plasser blant over 600 innsendte bidrag, og sansynligvis flere tusen bidrag som ikke er sendt inn (skolervelger oftest bare de beste bidragene). i 2016 vant to av skolens elever 1.premie i Arbarks historiekonkurranse i regi av HIFO, for beste oppgave om arbeidsliv.

Historieforskning ved Vennesla vgs

Våren 2015 ble det laget en film rundt et elevprosjekt  ved skolen. I videoen under kan du se hvordan Jonas i 3STB arbeidet med sitt prosjekt om Høie Fabrikker, hvor han forsket på arbeidsforhold, og hvordan fabrikken har utviklet seg gjennom to industrielle revolusjoner.

  

 

Skolen har også de siste tre årene utgitt egne historiehefter med noen utvalgte forskningsoppgaver av våre elever. Disse kan fås kjøpt ved henvendelse til skolens ekspedisjon:

 

  MG 6265

 

 

 

 

 

 

 

 

av Hårtveit, Gustav, publisert 14. august 2014 | Skriv ut siden