- Trivsel, kunnskap og mangfold
Foto: Mathias Hagen - Media Vennesla

Vennesla videregående skole leier ut lokaler.
Gymsal og klasserom for overnatting.

Under finner du prisliste gjeldende fra 01.08.2016

 Prisliste 55

 

  Utleie Del4

      

*1Gjelder avtaler inngått etter 1. okt. 2014

    

 

Det er IT-avdelingen på skolen administrerer dette.

På alle hverdager fra kl 16:30 til 22:00 leier skolen allerede ut gymsal med tilhørende garderober til Vennesla kommune.
Dersom du ønsker å leie gymsalen i dette tidsrommen må slike henvendelser rettes mot Vennesla Idrettsråd som administrerer treningstidene i dette tidsrommet.

Saksgangen for foreninger som ønsker treningstid i skolens gymsal i tidsrommet 16:30 - 22:00 på hverdager er følgende:

  • Ta kontakt med Vennesla idrettsråd, de vil avklare om det finnes ledig kapasitet (enten hos oss eller andre skoler)
  • Dersom de finner ledig plass hos oss, vil de kontakte oss for å informere om dette og gi oss navn på foreningen, kontaktpersonen for gruppen, navn og telefonnummer på personer som trenger nøkkelkort.
  • Når vi har mottat denne informasjonen vil vi gå i gang med å produsere adgangskort slik at disse er klare til avhenting.
  • Kortinnehaver må personlig møte opp for å signere vilkår for utleie og samtidig få utdelt nøkkelkort. 

 

Alle andre henvendeler skal gjøres med IT-avdelingen v/Eirik Juvastøl.
For å få en raskest mulig saksgang ønsker vi at slike henvendelser skjer via epost.

EiJu2@vaf.no