- Trivsel, kunnskap og mangfold

Her finner du kontaktinformasjon for de ulike fagforeningene som er representert ved Vennesla vgs.

 Trykk på linken til den fagforeningen du ønsker å lese mer om, eller bruk menyen til venstre

o Utdanningsforbundet (undervisning - alle)

o Norsk lektorlag (undervisning - lektor)

o Nito (ingeniør og teknologifag)

o Fagforbundet (kontor, renhold, barne-og ungdomsarbeidere)

o Delta (bla. kantine)