- Trivsel, kunnskap og mangfold

Kontor2019  

 

  •  Jane H. Robstad er lønningsansvarlig, og har ansvar for føring av vitnemål.

 

  •  Elisabeth Roland har ansvaret for vikartjenesten, arkivering (P-360), skolefotografering, innkjøp til kontor, og arbeider også med skoleskyss og lånekassa (klikk på link for mer info)

 

  • Ida Snøås har ansvaret for regnskapsføringen/fakturering og arbeider også med andre oppgaver innen regnskap og budsjettering. i tillegg har hun også ansvar for føring av vitnemål.

 

  • Siv Astrid Irgemo er vikar for Ida Snøås og har blant annet ansvar for oppgaver innen regnskap og fakturering.

 

        - Foruten disse arbeidsoppgavene, bemanner avdelingen ekspedisjon og sentralbord, og alle oppgaver som hører under dette.