- Trivsel, kunnskap og mangfold

Her er rådgiverne som arbeider ved skolen vår. Rådgiverne er de du skal spørre til råds når det gjelder studier og yrkesvalg, samt ting som har mer med din egen trivsel eller andre personlige problemstillinger å gjøre.

Raadgiver 

 

 RÅDGIVERS OPPGAVER: 

KARRIEREVEILEDNING

  • Veiledning som er knyttet til valg av yrke og utdanning
  • Informasjon om utdanningsveier
  • Informasjon om og bruk av veiledningsverktøy
  • Informasjon om søknadsfrister, søknadsprosedyrer og inntaksvilkår

 

 SOSIALPEDAGOGISKE OPPGAVER

  • Veiledning i forhold til vansker som gjelder skolen eller skolearbeidet, som for eksempel konflikter, mobbing, fravær, lese- skrivevansker osv…
  • Veiledning i forhold til personlige eller sosiale vansker som har betydning for skolearbeidet
  • Rådgivningstjenesten samarbeider tett med kontaktlærer, helsetjenesten, PPT og instanser utenfor skolen om disse oppgavene