- Trivsel, kunnskap og mangfold

Gjelder fra 01.08.2017

Ledelse17 

 

Thorkild O. Haus          - Rektor

Finn Arne Reierson       - Assisterende rektor, avdelingsleder helse og oppvekstfag, ansvar for realfag

Sissel Berglien             - Avdelingsleder medier og kommunikasjon, TRL, OT-rådgiver

Ruth E. Ropstad           - Avdelingsleder stud. spes. (VG3), eksamensansvarlig, ansvar for fremmedspråk

Dag Svendsen              - Avdelingsleder service og samferdsel, TIP,elektrofag, ansvar for VG3 fagopplæring (tidl. VG3 i skole)

Gustav Hårtveit            - Avdelingsleder stud. spes. (VG1, VG2), avd. for merkantile tjenester, ansvar for norsk/samfunnsfag, KRØ