- Trivsel, kunnskap og mangfold

Gjelder fra 01.08.2019

Ledelse17 

 

Thorkild O. Haus          - Rektor, overordnet ansvar

Finn Arne Reierson       - Assisterende rektor, avdelingsleder helse og oppvekstfag, ansvar for realfag

Sissel Berglien             - Avdelingsleder medier og kommunikasjon, TRL, OT-rådgiver

Ruth E. Ropstad           - Avdelingsleder stud. spes. (VG3), eksamensansvarlig, ansvar for fremmedspråk og norsk

Dag Svendsen              - Avdelingsleder service og samferdsel, TIP,elektrofag

Gustav Hårtveit            - Avdelingsleder stud. spes. (VG1, VG2), avd. for merkantile tjenester, ansvar for samfunnsfag, KRØ