- Trivsel, kunnskap og mangfold

Vi ønsker gamle og nye lærere velkommen til et nytt skoleår. Her følger plan for de tre (fire) første dagene:

 

fredag 09. 08  (OBS: kun for alle nytilsatte)

 

08.30-09.00      Kaffe på lærerværelset 

09-00- 10.00     Informasjon om skolen, rutiner, møter mm.

 10.15 – 11.30     Opplæring It's learning

 11.30 – 12.15     Felles lunch på lærerværelset sammen med øvrige ansatte

 12.15 – 12.45     Informasjon  ved kontoret, IT (vikartimer, skrive reiseregning etc)

 12.45 – 13.00     Møte med avdelingsledere

 13.15 - 14.30      Opplæring Skolearena, SMS-system, intranett, internett

 

 

MANDAG 12. AUGUST

 08.30 – 09.00              Oppmøte, kafe og frukt

 09.00 – 11.30              Program kommer (disponeres av ledelse)

 11.30 – 12.30              Felles "smørelunch"

 12.30 – 15.00              Program fortsetter

  

TIRSDAG 13. AUGUST (disponeres av fagutvikler)

 08.30 – 11.30              Felles planlegging – seksjonsvis eller i team (etter avtale med fagutvikler)

 11.30 – 12.30              Felles ”smørelunsj”

 12.30 – 15.30              Felles planlegging (fortsetter)

 

ONSDAG 14. AUGUST (disponeres av fagutvikler)

08.30 – 11.30              Felles planlegging – seksjonsvis eller i team

11.30 – 12.30              Felles "smørelunsj"    

12.30 – 13.15              Fotografering av nye ansatte øvrige lærere fortsetter felles planlegging

12.30 – 15.30              Klasselærerråd i klasser med behov for særskilt informasjon. Øvrige lærere individuell planlegging/team

 

 

 

Merkantil