- Trivsel, kunnskap og mangfold

Vi ønsker gamle og nye lærere velkommen til et nytt skoleår. Her følger plan for de tre (fire) første dagene:

Tirsdag 14.08,2018               (OBS: kun for alle nytilsatte)

08.30-09.00      Kaffe på lærerværelset

09-00- 10.00     Informasjon om skolen

                              Opplæring i skolens ulike rutiner/omvisning, satsingsområder, møter mm.

10.15 – 11.45     Opplæring It's learning

11.45 – 12.15     Felles lunch på lærerværelset sammen med øvrige ansatte – smørbrød fra Moseid bakeri.

12.10 - 12.30      Informasjon  ved kontoret, IT (vikartimer, skrive reiseregning etc)

12.30 – 13.00     Møte med avdelingsledere

13.15 - 15.00      Opplæring Skolearena, SMS-system, intranett, internett

 

(program for resterende dager kommer)

 

Merkantil