- Trivsel, kunnskap og mangfold

Vi ønsker gamle og nye lærere velkommen til et nytt skoleår. Her følger plan for de tre (fire) første dagene:

Fredag 11. 08  (OBS: kun for alle nytilsatte)

08.30-09.00      Kaffe på lærerværelset

09-00- 10.00     Informasjon om skolen

Opplæring i skolens ulike rutiner/omvisning, satsingsområder, møter mm.

10.15 – 11.45     Opplæring It's learning

11.45 – 12.15     Felles lunch på lærerværelset sammen med øvrige ansatte – smørbrød fra Moseid bakeri.

12.10 - 12.30      Informasjon  ved kontoret, IT (vikartimer, skrive reiseregning etc)

12.30 – 13.00     Møte med avdelingsledere

13.15 - 15.00      Opplæring Skolearena, SMS-system, intranett, internett

 

 

                   MANDAG 14. AUGUST 

08.30                          Oppmøte. Kaffe og frukt.

09.15 – 11.00:             Auditoriet.
Velkommen
Presentasjon av nye ansatte.
Informasjon
Diverse
Praktisk informasjon rundt oppstart.

11.15 – 12.00:             Felles ”smørelunsj”

12.00 – 12.30:             Helsesøster og ny fysioterapaut informerer om sine tjenester

12.30 – 13.00:             Erfaringer og praktiske eksempler på VIP makkerskap

13.10 – 15.00:             Jobbe videre med utviklingsarbeidet i grupper som ble påbegynt før ferien (jfr. plankveld/planl.dag)

                                    Klasselærerråd i klasser med behov for særskilt informasjon.

 

 

TIRSDAG 15. AUGUST

08.30 – 09.15:             Timetellingssystemet og VISMA.

09.25 – 11.30:             Planlegging av seksjonenes utviklingsarbeid

11.30 – 12.30:             Felles ”smørelunsj”

12.30 – 13.15              Utdeling av VIP-makkerskap navnelapper og de første makkerparene på VG1 og eventuelle andre klasser med mange nye elever.  Ansvarlig Odd.

13.30 – 14.30:             Klasselærerråd i klasser med behov for særskilt informasjon.
Øvrige lærere planlegging av faglig teamsamarbeid.

14.30 – 15.30:             Klasselærerråd klasser med behov for særskilt informasjon.
Øvrige lærere planlegging av faglig teamsamarbeid.

 

ONSDAG 16. AUGUST 

08.30 – 11.30:             Felles planlegging – seksjonsvis eller i team

11.30 – 12.30:             Felles ”smørelunsj”

12.30 – 13.15              Fotografering av nye ansatte øvrige lærere fortsetter felles planlegging

13.30 – 14.30:             Klasselærerråd i klasser med behov for særskilt informasjon.
Øvrige lærere planlegging – seksjonsvis eller i team.

14.30 – 15.30:             Klasselærerråd klasser med behov for særskilt informasjon.
Øvrige lærere planlegging – seksjonsvis eller i team

12.30 – 13.15              Fotografering nye lærere

13.30 – 14.30:             Klasselærerråd i klasser med behov for særskilt informasjon.
Øvrige lærere planlegging – seksjonsvis eller i team.

14.30 – 15.30:             Klasselærerråd klasser med behov for særskilt informasjon.
Øvrige lærere planlegging – individuelt eller team.

Merkantil  

PLANLEGGINGSDAGER

 

Fredag 12. 08  (OBS: kun for alle nytilsatte lærere)

08.30-09.00      Kaffe på lærerværelset

09-00- 10.00     Informasjon om skolen

                          Opplæring i skolens ulike rutiner/omvisning

10.15 – 11.45      Opplæring It's learning

11.45 – 12.15      Felles lunch på lærerværelset sammen med øvrige ansatte – smørbrød fra Moseid bakeri.

12.10 - 12.30      Informasjon  ved kontoret, IT (vikartimer, etc)

12.30 – 13.00      Møte med avdelingsledere

13.15 - 13.45      Gjennomgang sikkerhetsrutiner/brann mm.

13.50 - 15.00      Opplæring Skolearena, SMS-system, intranett, internett