- Trivsel, kunnskap og mangfold

Ledige stillinger ved skolen vil bli annonsert på fylkeskommunens hjemmesider (www.vaf.no).

Likevel hender det at vi har behov for vikarer for en kortere periode, og derfor er det mulig å sende en generell søknad med CV, hvor du forteller hvilke fag du evnt. kan undervise i.

Det kan være lurt å henvende seg til skolen i forkant, og du kan da kontakte konsulent Elisabeth Roland på tlf. nr. 38 15 24 02

Du kan også kontakte den aktuelle avdelingslederen (se "Pedagogisk ledelse" riktig fagområde)

Under finner du en oppdattert oversikt over ledige stillinger i Vest-Agder fylkeskommune.