- Trivsel, kunnskap og mangfold

It 

Skolens IT-avdelingen holder til i underetasjen, sammen med vaktmester og renhold.
Vi hjelper deg med dine PC-problemer og har ansvar for at skolens dataanlegg til enhver tid er operativt.

Åpningstider: 08.00 –15.30

Vi drifter skolens IKT-systemer og tilbyr support til alle skolens brukere.
Vi jobber daglig med å holde systemene driftsstabile – med sikkerhet og brukervennlighet for øye. Elever og lærere som har behov for support kan henvende seg til vårt kontor i underetasjen, sende inn feil på epost eller web.

I videregående skole har bruken av digitale verktøy eksplodert og alle elever og lærere ved Vennesla videregående skole har fått utdelt bærbare datamaskiner.
Vi har per i dag ansvar for drift av drøyt 800 datamaskiner og sørger for å holde skolens digitale infrastruktur oppdatert.

Vårt mål er at velfungerende IKT-løsninger og gode supportrutiner bidrar til å styrke opplæringen i alle fag – samt bidrar til at elevene utvikler en trygg og god digital kompetanse.

 

Vil du vite mer om: (klikk på linken)

Elev-PC

 

 

 

 

Kontaktinformasjon til IT-avdelingen:

venbrukerstotte@vaf.no

38152440

Dersom du har maskinen din på reparasjon hos oss, kan du selv følge saken via SupportPoint.
Her vil du også kunne registrere ny sak og følge med på driftsmeldinger.
Trykk her for å åpne SupportPoint SelvService