- Trivsel, kunnskap og mangfold

Elevrådet består av tillitselevene i de ulike klassene. Disse har så valgt et styre som innkaller til elevrådsmøter, hvor saker som er viktige for skolens elever blir tatt opp.

SKOLENS ELEVRÅD 2019/20

 

(KOMMER)