- Trivsel, kunnskap og mangfold

Elevrådet består av tillitselevene i de ulike klassene. Disse har så valgt et styre som innkaller til elevrådsmøter, hvor saker som er viktige for skolens elever blir tatt opp.

ELEVRÅDET

 

TILLITSELEVER

 

(mer info kommer når elevrådet kommer på plass høsten 2018)