- Trivsel, kunnskap og mangfold

ikke ferdig

AMU behandler små og store saker av betydning for ansattes arbeidsmiljøet ved skolen. Dette gjelder både fysisk og psykisk arbeidsmiljø. AMU skal kontinuerlig følge med på , og bidra til å sikre at vi har godt og inkluderende arbeidsmiljø. Utvalget jobber både med forebygging og foreslå tiltak når det er behov for endring. Alle ansatte kan i prinsippet melde inn saker, men bør først ta saken opp med sitt verneombud.