- Trivsel, kunnskap og mangfold

  • Livsglede1
    av Tekst og foto: Monica Pedersen, 03.05.18

    MERE LIVSGLEDE FOR ELDRE (og unge)

    dag har elevene ved helse og oppvekstfag vg1 vært på Venneslaheimen og hatt livsglede for eldre....

    Les mer
Arkiv