- Trivsel, kunnskap og mangfold

Utplasseringer er et pedagogisk virkemiddel som skolen satser på. Elevene opplever det å arbeide i virkelige bedrifter som motiverende og lærerikt. Samtidig gir dette også elevene en forståelse for nytten av den mer teoribaserte kunnskapen de arbeider med ellers i skoleåret.

UtplasseringerHer finner du en oversikt over planlagte utplaseringsperioder for skoleåret 2019/20: