- Trivsel, kunnskap og mangfold

Alle elever i videregående skole har krav på gratis læremidler. Det vil altså ikke være nødvendig å skaffe bøker selv. Bøkene lånes ut av biblioteket i begynnelsen av skoleåret, og de må behandles på en forsvarlig måte. Bøkene leveres inn før skoleåret avsluttes, manglende eller ødelagte bøker må erstattes.

*Boklistene finner du i dokumentet til høyre.

Utlaaaan