- Trivsel, kunnskap og mangfold

Skoledagen er inndelt i åtte timer, med en 25 minutters matpause fra 11:45 - 12:10.

De ulike timene har varighet som vist under:

Time   
Fra kl   Til kl
1 08:20  - 09:05
2 09:10  - 09:55
3 10:05  - 10:50
4 11:00  -  11:45
5 12:10  - 12:55
6 13:05  - 13:50
7 14:00  - 14:45
8 14:50  - 15:35

 

Skolen bruker ikke ringeklokke, så det er elevens ansvar å møte opp til riktig tid og sted, slik at undervisningen kan starte opp til oppsatt tid.