- Trivsel, kunnskap og mangfold

Skoledagen er inndelt i åtte timer, med en 25 minutters matpause fra 11:50 - 12:15.

Felles skolefrokost fra 09.05 til 09.20 (tidspunkt kan avvike noe for enkelte klasser - beskjed vil bli gitt.

De ulike timene har varighet som vist under:

Time   
Fra kl   Til kl
1 08:20  - 09:05
2 09:20  - 10:05
3 10:15  - 11:00
4 11:05  -  11:50
5 12:15  - 13:00
6 13:05  - 13:50
7 14:00  - 14:45
8 14:50  - 15:35

 

Skolen bruker ikke ringeklokke, så det er elevens ansvar å møte opp til riktig tid og sted, slik at undervisningen kan starte opp til oppsatt tid.