- Trivsel, kunnskap og mangfold

Onsdag 6. februar blir det studieorienteringsdag for 3STA, 3STB, 3STC OG 3MEA.

Studieorienteringsdag

 

 

 

av Hårtveit, Gustav, publisert 1. februar 2019 | Skriv ut siden