- Trivsel, kunnskap og mangfold

Her finner du en oversikt over skoleåret med datoer for ferier og fridager.

 Venter Pplusñ 17Mai Toget

 

Høsten 2019                                                                                                             Skoledager

 

August            Skolestart torsdag 15. august                                                                        12

September                                                                                                                         20

Oktober           Høstferie i uke 40 (30.09-04.10)                                                                   18

                       Fri fredag 18. oktober (Sørlandske Lærerstevne)

November        Planleggingsdag fredag 29.11                                                                        20

Desember       Siste skoledag før jul fredag 20. desember                                                       15

 

Skoledager høsten 2019                                                                                                      85

 

 

Våren 2020                                                                                                              Skoledager

 

Januar             Skolestart mandag 6. januar                                                                         20

Februar           Vinterferie i uke 8 (17-21.2)                                                                          15

Mars                                                                                                                                  21

April               Påskeferie fom. mandag 06. april                                                                    15

                      Påskeferie tom. tirsdag 14. april (for elever)                                                              

                      Planleggingsdag tirsdag 14 april. Fagforum i VAF.                

Mai                 Fri fredag 1. mai                                                                                           19

                      torsdag 21. mai (Kr. Himmelfart),

Juni                 Fri mandag 1. juni (2. pinsedag)                                                                   14

                       Siste skoledag fredag 19. juni                                                                                                     

Skoledager våren 2020                                                                                                     105

 

SUM                                                                                                                                  190

 

Nye lærere møter til ekstra informasjonsdag fredag 09. august 2019

Alle lærere og assistenter har planleggingsdager 12-14 august 2019