- Trivsel, kunnskap og mangfold

Her finner du en oversikt over skoleåret med datoer for ferier og fridager.

 Venter Pplusñ 17Mai Toget

 

Høsten 2018                                                                                                             Skoledager

 

August            Skolestart mandag 20. august                                                                        10

September                                                                                                                          20

Oktober           Høstferie i uke 40 (1-5.10)                                                                            17

                       Fri fredag 19. oktober (Sørlandske Lærerstevne)

November                                                                                                                          22

Desember       Siste skoledag før jul fredag 21. desember                                                      15

 

Skoledager høsten 2018                                                                                                      84

 

 

Våren 2019                                                                                                              Skoledager

 

Januar             Skolestart torsdag 3. januar                                                                          21

Februar           Vinterferie i uke 8 (18-22.2)                                                                          15

Mars                                                                                                                                  21

April               Påskeferie fom. mandag 15. april                                                                    15

                      Påskeferie tom. mandag 22. april                                                               

                      Planleggingsdag tirsdag 23 april. Fagforum i VAF. Elevene fri.                

Mai                 Fri onsdag 1. mai, fredag17. mai,                                                                   20

                      torsdag 30. mai (Kr. Himmelfart),

Juni                 Fri 10. juni (2. pinsedag)

                       Siste skoledag fredag 21. juni                                                                        14                                           

Skoledager våren 2018                                                                                                       106

 

SUM                                                                                                                                  190

 

Nye lærere møter til ekstra informasjonsdag tirsdag 14. august 2018

Alle lærere og assistenter har planleggingsdager 15-17 august 2018