- Trivsel, kunnskap og mangfold

Her ser du en oversikt over innholdet i ordensreglementet for Vest-Agder fylkeskommunes videregående skoler.

For detaljer, se vedlagt fullstendige reglement.

Innhold

 

§ 1 Formål 2

§ 2 Virkeområde. 2

§ 3 Elevenes plikter 2

§ 4 Arbeids- og læringsmiljø. 2

§ 5 Oppmøte og fravær 3

§ 6 Fusk eller forsøk på fusk. 3

§ 7 Elevenes rettigheter 3

§ 8 Kontakt skole-hjem.. 4

§ 9 IKT-reglement 4

§ 10 Konsekvenser for elever som bryter bestemmelsene. 4

§ 11 Saksbehandling ved bruk av refsingstiltak. 5

§ 12 Skolenes tilleggsregler 5