- Trivsel, kunnskap og mangfold

Her ser du en oversikt over innholdet i ordensreglementet for Vest-Agder fylkeskommunes videregående skoler.

For detaljer, se vedlagt fullstendige reglement.

Innhold

§ 1 Formål 2

§ 2 Virkeområde. 2

§ 3 Elevenes rettigheter 2

§ 4 Orden. 2

§ 5 Atferd. 2

§ 6 Fusk eller forsøk på fusk. 3

§ 7 Tiltak ved brudd på ordensreglementet 3

§ 8 Saksbehandling ved brudd på ordensreglementet 3

§ 9 Skolenes tilleggsregler 3