- Trivsel, kunnskap og mangfold

Det er Elisabeth Roland i ekspedisjonen som har ansvaret for skoleskyss ved skolen.

Dersom du har spørsmål om skoleskyss, eller behov for spesialtransport tar du kontakt med Elisabeth.