- Trivsel, kunnskap og mangfold

Her finner dere oversikter over tid og sted ved ulike skoleavslutninger.

Romplan og program for fredag 20. desember.

 

Program (foreløpig - endringer kan komme)

Klokkeslett

Aktivitet

Ansvar

09:00   – 10:45

Disponibelt   for klassene

Kontaktlærere

11:00   – 11:45

Skolens   markering i Gymnastikkhallen

Rektor

12:00   – 12:30

Gudstjeneste(frivillig)

Vennesla   kirke

13:00   – 14:45

Juleavslutning   for ansatte

Rektor  

Romfordeling:

(kommer)

av Hårtveit, Gustav, publisert 17. desember 2015 | Skriv ut siden