- Trivsel, kunnskap og mangfold

Sone : Uteareal :

  • Feiing utenfor inngangsområdene

  • Plukking av søppel i området innenfor bommene + parkeringsplass elever/lærere

 

Rydding av utearealene skal skje en gang pr uke og normalt i løpet av torsdagen.

Feieutstyr og søppelsekker finner dere i bøttekott (3. døra på venstre side i korridoren med verkstedene i 1. etg.)

Søppelsekkene kastes i søppelkontaineren.

Kontakt renholdsleder Bjørn Egil Guthormsen hvis behov.

 RYDDEPLAN4

  

OBS: Det er kontaktlærers ansvar å se til at klassen rydder i henhold til oppsatt plan.

av Hårtveit, Gustav, publisert 18. september 2015 | Skriv ut siden