- Trivsel, kunnskap og mangfold

Her får dere en innføring i bruk av kilder. Vedlegget som ligger til høyre kan brukes som oppslagsverk når du skal jobbe med kildereferanser.

Kildereferering ved Vennesla vgs.

Å referere til kilder er en viktig oppgave. I flere fag sier kompetansemål at dere skal kunne referere til ulike kilder på en systematisk og etterprøvbar måte. Dette er kunnskap som er nødvendig både på videregående skole, og ikke minst når dere skal studere videre.

Dette heftet skal hjelpe dere å referere på riktig måte. Først en kort generell innføring, som alle må sette seg inn i. Deretter vises eksempler på hvordan ulike kilder skal refereres. Denne delen er til oppslag.

Ved Vennesla videregående skole skal alle fag og trinn bruke det samme referansesystemet (APA). APA står for American Psychological Assosiation. Denne stilen baserer seg på parenteser i teksten med informasjon om forfatter og utgivelsesår med en fullstendig og utfyllende litteraturliste til slutt i teksten. Litteraturlisten ordnes alfabetisk etter forfatternes etternavn og skal inneholde alle nødvendige bibliografiske opplysninger.

Vi gjør bruk av en noe forenklet og endret versjon av APA 6th. Eksemplene er hentet fra Kildekompasset (http://kildekompasset.no/referansestiler/apa-6th.aspx). Hvis elever og lærere har behov for ytterligere veiledning om hvordan en skal referere, kan man benytte denne hjemmesiden.

 

 Referanser og sitat

 • Sitat: Gjengir ordrett det andre har skrevet.

 • Vi skiller mellom korte og lange sitat.

 • Dersom det er kortere enn 3 linjer, inngår det i teksten med sitattegn før og etter.

 • Dersom det er lengre enn tre linjer, skal det skilles ut som egen blokk i tekst, linjeskift før og etter, uten sitattegn, i innrykk (tabulator-tast), med enkel linjeavstand, og ett nummer mindre skriftstørrelse

 • Dersom du utelater noen ord i et sitat, skal utelatelsen merkes […] eller (…)

 • Referere: videreformidle andres synspunkt med egne ord

 • Å henvise til kilder: Litteraturhenvisningen består av to deler:

 • Selve henvisningen som står i teksten etter refereringen. (Lunde 2009:234)

 • Oppslag i litteraturlista, står alltid til slutt i teksten

 • Hele verk skal stå i kursiv. Et dukkehjem

 • Tekst som er en del av et verk skal stå uten hermetegn. Stockholm (se nedenfor)

 

Litteraturliste

 • Helt til slutt i en tekst skal det stå oppført en alfabetisk ordnet litteraturliste

 • Breiteig, Bjarte (2000) Stockholm. I Surrogater. Oslo: Aschehoug

 • Dersom en kilde har mer enn to forfattere:

 • Jansson, Benthe Kolberg, Kristian E. Kristoffersen, Krogh Jannik, Michelsen Per Arne, (2008) Tema vg3. Norsk språk og litteratur. Oslo: Det Norske Samlaget

 

 

 

 

 

 

 

av Hårtveit, Gustav, publisert 26. oktober 2016 | Skriv ut siden