- Trivsel, kunnskap og mangfold

Her finner du en kort oversikt over noen av de viktigste aktivitetene ved skolen i løpet av skoleåret 2019/20.

Oversikten er ajour per 20. juni 2019, og vi henviser derfor til aktivitetsplanen for å kontrollere for eventuele endringer i planene. (se lenger opp på siden)

PLANLAGTE AKTIVITETER

August

Uke 33

15 .08

Oppmøte alle elever.

 

  • Kl.09.30 ME og SS
  • Kl.10.00 ST vg1
  • Kl.10.45 ST vg2 og vg3
  • Kl.11.30 HO og tilrettelagte klasser
  • Kl. 12.00 EL og TIP
  • Kl. 12.10 -15.35: Informasjonsmøter med rådgiver, starter og fortsetter påfølgende dager

 

Utlån av lærebøker 2ME, 3ME, SS, 2ST, 3ST

 

 

16.08

Utlån av lærebøker VG1, 2HO, 3HO, 2TPA

 

VG1

08.20 -11.45: VG1 sammen med kontaktlærer. Utlevering av lærebøker

12.10 -15.35: Ordinær undervisning (følger vanlig timeplan)

 

VG2+3

08.45 -15.35: Ordinær undervisning (følger vanlig timeplan)

 

Uke 34

19.08

Utlån av lærebøker ATO

 

19.08

Oppstart skolefrokost 09.05-09.20

 

 

Bli kjent uke 34-36 VG1 og andre nye klasser (2SSC)

 

 

 

Uke 35

 

Bildefag til Songvår fyr

 

26. aug

Skolevalg med paneldebatt

 

                                                                                  

September

Uke 36

05-06.09

ID-fotografering elever torsdag og fredag. ST 20 min, YF 15 min (satt av to dager)

Alle nye elever får nytt ID-kort.

 

03.09

Idrettsdag -  Undervisning 2 første timene

 

03-04.09

Biologiekskursjon til Ljosland (VG2+3)

 

03-04.09

Overnattingstur med breddeidrett 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uke 38

 

HMS-dag 1ssa, 2ssa, 2ssc og 1at03

 

 

Personalmøte: Statped om minoritetsspråklige

 

           

Oktober

Uke 42

 

3STA og 3STB på ekskursjon i Italia.(12-20.10)

UKE 42

15-16.10

Yrkesfagmesse (2SSCD deltar 4 dager)

 

14-18.10

3MEA til Berlin

 

18.10

Sørlandske lærerstevne (elever fri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

November

44

1 nov

TED Talks i Arendal – ME reiser med en eller flere klasser

 

           

Desember

Uke 49

3-4.12

Hospitering fra ungdomsskolen

 

 

 

Uke 51

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Januar

 

 

 

Uke 3

 

 

Uke 4

23 jan

Åpen skole

 

 

 

 

             

           

Februar

Uke 5

05.02.

Universitetsturneen/skolebesøk av universitetene i Sør-Norge gjennomføres i uke 3.  Målgruppe: 3STA, 3STB, 3STC, 3ME. Tidspunkt: Kl. 08.20 – 10.50 (OBS: Ikke fagdag)

 

 

 

 

 

 

Mars

Uke 12-14

16.03

Praksis i Praha 2HOA+B

 

 

 

 

 

 

 

 

Innleveringsfrist HIFO-konkurransen (min familie i historien)

 

 

 

                                   

 

 

 

April

Uke 14-15

 

 

 

 

 

Uke 16

14 april

Fagforum for lærerne – elever har fri.

Uke 18

 

Filmfest Ung (ME stiller med flere klasser)

 

 

 

Uke 18

27 april

Russ og rus

 

Mai

 

 

 

 

 

 

 

Juni

 

 

 

Uke 25

20.06

Avslutningsmarkering for avgangselever torsdag 18.juni (kveld)

 

19.06

Avslutningsfest for personale, fredag 19.juni (Kveld)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av Hårtveit, Gustav, publisert 20. juni 2013 | Skriv ut siden