- Trivsel, kunnskap og mangfold

Skolegården er godt tilrettelagt for parkering av både sykler og mopeder.

I skolegården finnes det også flere oppmerkede plasser for biler, disse er forbeholdt besøkende, eksamensvakter og personer med særskilte behov.

Besøkende på skolen bes kjøre inn i skolegården og parkere der. Bommen åpnes ved å trykke på "åpne-knapp". Servicetorget vil da bli varslet, og de vil så åpne bommen.

Elever med bil henvises til parkeringsplassen ved innkjøringen til skolen. Utover dette må elever selv finne egnede parkeringsplasser i området.

Foto: Frida Neverdal - Media Vennesla