- Trivsel, kunnskap og mangfold

Dersom en elev med skolerett ønsker å slutte i skolen, må eleven i kontakt med oppfølgingstjenesten. Ved vår skole er det rådgiverene som har oppfølgingstjenesten. Oppfølgingstjenesten skal forsøke å omplassere elven til et annet tilbud dersom dette er mulig.