- Trivsel, kunnskap og mangfold
Foto: Linda F Benneche - Media Vennesla