- Trivsel, kunnskap og mangfold
Foto: Linda F Benneche - Media Vennesla

HØSTEN 2017

Helsesøster blir på skolen mandag til fredag fra 9.00-14.00, og er da tilgjengelig for elevene.

 

 

 

 Les mer om:

Smittsom hjernehinnebetennelse (klikk her)

  

 

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Det betyr at det du sier ikke kommer videre med mindre du har gitt tillatelse til det.

Du får ikke registrert fravær når du oppsøker skolehelsetjenesten.

Skolehelsetjenesten er gratis.