- Trivsel, kunnskap og mangfold

Her finner dere en oversikt over datoer for foreldremøter og -konferanser for skoleåret 2018/19

Torsdag 06.09             Foreldremøte vg1 og vg2-klasser

Tirsdag 23.10              Foreldrekonferanser vg1 og vg2 ST og SS

Onsdag 24.10              Foreldrekonferanser vg1 og vg2 TIP, EL, HO, ME

Mandag 04.02            Foreldrekonferanser vg1 og vg2 ST og SS

Torsdag 07.02             Foreldrekonferanser vg1 og vg2 TIP, EL, HO, ME

 

Infoen med romfordeling vil bli lagt ut på skolens hjemmeside/Facebookside