- Trivsel, kunnskap og mangfold
IMG 1338 1

Her blir informasjon om ulike elevundersøkelser lagt ut. Foresatte vil få SMS med kort informasjon om undersøkelser, og så bli bedt om å gå til denne nettsiden for utdypende inforamsjon. Dette vil erstatte utdeling av ark med tilsvarende informasjon.