- Trivsel, kunnskap og mangfold

Elever som begynner på VGS i høst (avsluttet 10.trinn i vår) skal få tilbud om elevpc

Informasjon deles ut til elevene så fort som mulig av kontakt lærer.

Det skal deles ut 2 eks av kontrakt , og informeres om www.vaf.no\elevpc. Her ligger brosjyrer, IKT regler, forsikringsavtale og annen viktig info.

Det er også opprettet en facebook side (søk etter Elev-PC i Vest-Agder) Her blir det lagt ut info og har elevene spørsmål om ting rundt elevpc er dette plassen for å få svar.

 

Kontraktene (2 eksemplarer) underskrives av elev (foresatt hvis eleven ikke er fylt 18 år)

Den ene kontrakten beholdes av elev/foresatt, den andre kontrakten leveres kontaktlærer senest Mandag 19. August.

Kontaktlærer samler inn kontraktene og leverer kontrakter til IT Mandag 19.August.

 

Det er kun elever som skal ha elevpc som skal være med på utdeling.

Elever som ikke har ordnet kontrakt men skal ha pc, skal være med på utdeling. Disse elevene får IKKE pc med seg før kontrakten er ordnet.

Utdeling av pc skjer tirsdag 20.aug.

Kontaktlærer/timelærer skal være med under utdeling. Elevene SKAL være klar til å gå inn i rommet på angitt klokkeslett før utdelingstimen starter. Utdelingen foregår på studielabb.

                             

 UTLEVERINGSPLAN:

 PCUTLEV