- Trivsel, kunnskap og mangfold

 

Elever som begynner på VGS i høst (avsluttet 10.trinn i vår) skal få tilbud om elevpc. 

Informasjon deles ut til elevene så fort som mulig av kontakt lærer. 

Det skal deles ut 2 eks av kontrakt , og informeres om www.vaf.no\elevpc. Her ligger brosjyrer, IKT regler, forsikringsavtale og annen viktig info. 

Det er også opprettet en facebook side (søk etter Elev-PC i Vest-Agder) Her blir det lagt ut info og har elevene spørsmål om ting rundt elevpc er dette plassen for å få svar. 

Kontraktene (2 eksemplarer) underskrives av elev (foresatt hvis eleven ikke er fylt 18 år) 

Kontraktene SKAL være med den dagen pc deles ut, da blir de også underskrevet fra skolen. 

Kontaktlærer samler inn kontraktene og tar disse med til pc utdelingen. Det anbefales at dere kontaktlærere setter en dato for innsamling av kontrakter. For eksempel mandag 19.aug. 

Det er kun elever som skal ha elevpc som skal være med på utdeling. 

Elever som ikke har ordnet kontrakt men skal ha pc, skal være med på utdeling. Disse elevene får IKKE pc med seg før kontrakten er ordnet. 

Utdeling av pc skjer tirsdag 20.aug. 

Kontaktlærer/timelærer skal være med under utdeling. Elevene SKAL ha kontraktene med seg og være klar til å gå inn i rommet på angitt klokkeslett før utdelingstimen starter. Utdelingen foregår på studielabb.

 

                             

 UTLEVERINGSPLAN:

 Pc Utlevering2