- Trivsel, kunnskap og mangfold
Foto: Isabell Gundersen - Media Vennesla

På denne siden vil du finne informasjon som er viktig med hensyn på eksamen ved Vennesla videregående skole.

VED KLAGE PÅ KARAKTERER ELLER ORDEN/ATFERD

Hvis du skal klage på manglende vurdering (IV i fag ), ordenskarakter eller karakteren på en muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen, så skal du bruke det skjemaet som heter "Klageskjema 2017 – elev"

Hvis du skal klage på karakteren på skriftlig eksamen så skal du bruke det skjemaet som heter "Klageskjema_skriftlig_eksamen".

Husk klagefristen på 10 dager, men at fristen er kortere hvis du skal være med på hurtigklagen.

Klageskjemaer for 2017 finner du som vedleg til høyre.

 

KLAGEFRISTER 2017

TRINN

Type karakter

Offentliggjøres i skolearena

Klagefrist

VG3

STANDPUNKT

9/6 KL. 09.00

19/6

VG2

STANDPUNKT

9/6 KL. 09.00

19/6

VG1

STANDPUNKT

16/6 KL. 09.00

26/6

VG1-VG3

SKRIFTLIG EKSAMEN

19/6 KL.09.00

29/6

VG1-VG3

MUNTLIG, MP ELLER P EKSAMEN

OFFENTLIGGJØRES ETTER EKSAMEN

10 DAGER

 

  

For skoleåret 2017/18 er det Ruth E. Ropstad som har hovedansvaret for eksamensavviklingen ved skolen, og hun er også den som du kan kontakte dersom du lurer på noe som anngår eksamen.

Tlf: 38 15 24 05

Avdelingsleder Dag Svendsen er ansvarlig for avvikling av eksamen for yrkesfag.

 

Nye lenker - eksamen våren 2018: (klikk på menyen til venstre)

Orientering til elevene om standpunkt, eksamen, klage osv

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen

Gjennomføring av IKT-basert eksamen